Επιδότηση εγκατάστασης Φυσικού Αερίου και έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης


Με το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου απευθείας από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. γίνεται ακόμα πιο προσιτή στους οικιακούς καταναλωτές η δυνατότητα να συνδεθούν με το φυσικό αέριο και να απολαύσουν τα πολυάριθμα οφέλη του.

Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση μέρους του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας και έχει ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017.

Περιγραφή προγράμματος


Επιδοτούμενο ποσό
Η ΕΔΑ Αττικής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του καταναλωτή, επιδοτεί μέρος τους συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις ενεργών κατοικιών, προς αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας.

Το σχήμα επιδότησης είναι κλιμακωτό και το επιδοτούμενο ποσό ορίζεται από την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ λέβητα εγκατάστασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία σύνδεσης

Εγκατεστημένη ισχύς λέβητα
(kcal/h)
Επιδοτούμενο ποσό
(συμπ. ΦΠΑ)
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία > 200.000 3.000 €
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία  170.001 - 200.000  2.250 €
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία  120.001 - 120.000  1.500 €
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία  35.001 - 120.000 1.100 €
Αυτόνομη Θέρμανση ή Κεντρική Θέρμανση  <= 35.000  750 €
Αυτόνομη Θέρμανση με ανυψωτική στήλη <= 35.000 360 €

Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος επιδότησης ανέρχεται συνολικά στα 4,7 εκατομμύρια € (συμπ. ΦΠΑ).

Ποιες δαπάνες καλύπτει

Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου.

Όροι και προϋποθέσεις προσφοράςΠως δίνεται η επιδότηση

Το επιδοτούμενο ποσό αποδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής στον ανάδοχο εγκαταστάτη (ή/και προμηθευτή εξοπλισμού) για την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης, μετά την παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών, τις διαδικασίες ελέγχου και την έκδοση άδειας χρήσης φ.α.

Διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα επιδότησης ισχύει μέχρι εξάντλησης του συνόλου του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο έως τις 30/11/2017 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής απαραίτητων δικαιολογητικών για απόδοση επιδότησης).

Σε περίπτωση εξάντλησης του προϋπολογισμού η ΕΔΑ Αττικής θα ενημερώσει άμεσα τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές και τους ανάδοχους εγκαταστάτες.


Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.


Για το υπόλοιπο ποσό της εσωτερικής εγκατάστασης, αφαιρώντας την επιδότηση της ΕΔΑ Αττικής,  η Aelia Power, μπορεί να σας προσφέρει άτοκη χρηματοδότηση μέχρι 10 μήνες, με χρήση πιστωτικής κάρτας.

Παράδειγμα αποπληρωμής μιας μέσης εγκατάστασης αυτονομίας με επίτοιχο λέβητα συμπύκνωσης:

Επικοινωνήστε με την Aelia Power στο τηλέφωνο 210-6139966, για να σχεδιάσουμε το οικονομικότερο πακέτο υπηρεσιών με δωρεάν αυτοψία και παράδοση προσφοράς που περιλαμβάνει την μελέτη, την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, την έναυση και την έκδοση φύλλου καύσης και την ανάληψη των διαδικασιών ένταξης στο πρόγραμμα.